Свят

Latest
Most Viewed
Most Commented
Диян Демирев и Кристина Григорова, СФГ, Истанбул, Турция

Диян Демирев и Кристина Григорова, СФГ, Истанбул, Турция.

Иван Буров интервюта Светослав Славов, СФГ, Истанбул, Турция

Иван Буров интервюта Светослав Славов, СФГ, Истанбул, Турция.

План за действие: Глухите училищата затварят по целия свят

План за действие: Глухите училищата затварят по целия свят.

Интервю на Иван Бургов с Васил Панев, Истанбул, Турция СФГ

Интервю на Иван Бургов с Васил Панев, Истанбул, Турция СФГ.

Университета в Галоудет – единственият глух университет в света

Университета в Галоудет – единственият глух университет в света