Свят

Latest
Most Viewed
Most Commented
Предизвикателствата, с които се сблъскват глухите ученици в основното образование в приобщаващото образование (масови училища, в които има приобщаващи практики) в развиващите се страни Г-н Джоузеф Мбуламуана – Уганда Вижте по-малко

Предизвикателствата, с които се сблъскват глухите ученици в основното образование в приобщаващото образование (масови училища, в които има приобщаващи практики) в развиващите се страни Г-н Джоузеф Мбуламуана – Уганда Вижте по-малко

Образование за глухи деца и младежи за успешното им включване чрез жестов език Г-жа Делфин Колухоев – Франция

Образование за глухи деца и младежи за успешното им включване чрез жестов език Г-жа Делфин Колухоев – Франция

Официално откриване на 18-ти конгрес на СФГ в Париж, Франция, юли 2019 г.

Официално откриване на 18-ти конгрес на СФГ в Париж, Франция, юли 2019 г.

Българска делегация на Световната федерация на глухите

Българска делегация на Световната федерация на глухите

Горещите теми от Общото събрание на СФГ

Горещите теми от Общото събрание на СФГ