Свят

Latest
Most Viewed
Most Commented
Пътят, който извървяха глухите от Косово да достигнат до качествено приобщаващо образование и билингвизъм за глухи

Пътят, който извървяха глухите от Косово да достигнат до качествено приобщаващо образование и билингвизъм за глухи

Повторен преглед на стандартите за жестовия език Д-р Кристиян Ратман (Германия) и Проф. Ронис Куадрос (Бразилия)

Повторен преглед на стандартите за жестовия език Д-р Кристиян Ратман (Германия) и Проф. Ронис Куадрос (Бразилия)

Законодателство за жестовия език/ какво научихме през последните 20 години? Д-р Джоузеф Мъри (САЩ) и Д-р Мартие дьо Мьолдер (Белгия)

Законодателство за жестовия език/ какво научихме през последните 20 години? Д-р Джоузеф Мъри (САЩ) и Д-р Мартие дьо Мьолдер (Белгия)  

Въвеждане на южноафриканския жестов език в специалните училища за глухи: споделяне на опит от учители Г-н Лукас Магонгуа (Южна Африка)

Въвеждане на южноафриканския жестов език в специалните училища за глухи: споделяне на опит от учители Г-н Лукас Магонгуа (Южна Африка)  

Японски жестов език като учебен предмет: Поставяне на основите на жестовия език за всички Г-н Акира Морита (Япония)

Японски жестов език като учебен предмет: Поставяне на основите на жестовия език за всички Г-н Акира Морита (Япония)