Свят

Latest
Most Viewed
Most Commented
Международна организация на лингвисти по жестови езици: изследвания и права на жестовия език за всички Проф. д-р Рейтман, Проф. д-р Джоана Меш и Проф. д-р Диане Лило-Мартин

Международна организация на лингвисти по жестови езици: изследвания и права на жестовия език за всички Проф. д-р Рейтман, Проф. д-р Джоана Меш и Проф. д-р Диане Лило-Мартин

Уникални аспекти на билингвизма във Виетнам

Уникални аспекти на билингвизма във Виетнам

Да проследим deafhood*: изследване на произхода и разпространението на културната идентичност на глухите хора

Да проследим deafhood*: изследване на произхода и разпространението на културната идентичност на глухите хора

Как един марокански ресторант в Париж променя нагласи спрямо жестовия език? Ресторант „1000 & 1 signes“

Как един марокански ресторант в Париж променя нагласи спрямо жестовия език? Ресторант „1000 & 1 signes“

Глухи от Япония бяха вдъхновени от българска медия, ръководена изцяло от глухи.

Глухи от Япония бяха вдъхновени от българска медия, ръководена изцяло от глухи.