Свят

Latest
Most Viewed
Most Commented
Иван Буров интервюта Светослав Славов, СФГ, Истанбул, Турция

Иван Буров интервюта Светослав Славов, СФГ, Истанбул, Турция.

Международна организация на лингвисти по жестови езици: изследвания и права на жестовия език за всички Проф. д-р Рейтман, Проф. д-р Джоана Меш и Проф. д-р Диане Лило-Мартин

Международна организация на лингвисти по жестови езици: изследвания и права на жестовия език за всички Проф. д-р Рейтман, Проф. д-р Джоана Меш и Проф. д-р Диане Лило-Мартин

Трети декември – Международен ден на хората с увреждания

За 3 декември в цял свят се организират кампании с цел постигане на ефективна промяна в условията на живот на хората с увреждания. Как да общуваме ефективно?

Историята на един глух пътешественик

В продължение на десет години Владимир Алексеевич Ярец  пътува с мотоциклет в  почти 127 страни по света.Владимир е глух още от детството. Той не признава други транспортни средства. Само през последните десет години езминал 380 000 км. – Из Европа, Африка, Южна Америка Азия и даже стига със стария си мотор „Java“ до Куба, Ямайка… Read more »