Свят

Latest
Most Viewed
Most Commented
Церемония по закриване на 18-тия конгрес на Световната федерация на глухите – 27 юли 2019

Церемония по закриване на 18-тия конгрес на Световната федерация на глухите – 27 юли 2019

Как косоварите стигнаха до билингвизъм? – интервю с Небих Чакай, Косово

Как косоварите стигнаха до билингвизъм? – интервю с Небих Чакай, Косово

Какво значи да се стандартизира жестов език? – интервю с проф. Кристиян Рейтман

Какво значи да се стандартизира жестов език? – интервю с проф. Кристиян Рейтман

Харта на Световна федерация на глухите

Харта на Световна федерация на глухите

Интервю с Гари Малкович, Канада – Обединението прави силата в глухата общност .

Интервю с Гари Малкович, Канада – Обединението прави силата в глухата общност .