История

Latest
Most Viewed
Most Commented
Chris Kenopic, President & CEO, CHS

Please introduce yourself. Hello my name is Chris Kenopic. I am the President & CEO of the Canadian Hearing Society (CHS). What year were you born in and where? Tell me little more about your family and what school you went to? Do you have a family of your own?

Vzaimno interviewed Gary Malkowski (English/Английски)

Vzaimno interviewed Gary Malkowski.  He was Canada’s first deaf parliamentarian, and the first deaf parliamentarian in the world to address a legislature in a sign language, specifically American Sign Language (ASL). Ivan:    Please introduce yourself. Hello! My name is Gary Malkowski.

Взаимно интервюира Гари Малковски

Взаимно интервюира Гари Малковски. Той е първият глух парламентарист в Канада, както и първият глух парламентарист в света, който да засегне темата за законодателството свързано с езика на жестовете, по-специално американския жестомимичен език (АЖЕ). Иван:         Моля представете се. Гари:                  Здравейте! Казвам се Гари Малковски.

Гари Малковски

Взаимно интервюта с Гари Малковски (Gary Malkowski).  Той е първият глух парламентарист на Канада и първият глух парламентарист в света за справяне с мандат на жестомимичен език, специално американския жестомимичен език. Глухите може!  Глухите може!  Глухите може! История пълна с Глух парламентарист! Очаквайте скоро!

Невероятно! Китаецът Ли Цинюн доживял до 256 години

Библейски личности като Адам, Сит, Матусал и Ной са живели над 900 години. Според „Именника на българските ханове“ Авитохол от рода Дуло е умрял на 300, а наследникът му Ирник – на 150 г. Възможен ли е наистина подобен предълъг живот извън легендите и преданията? Китайски билколечител, чиято история припомня изданието „Юки“, може би дава… Read more »