Глухите

Latest
Most Viewed
Most Commented
Относно Закон за българския жестов език 2

Здравейте на всички, Сега ще говорим за образование на глухите. Всичко, свързано от предучилищно до висше образование с фокус върху образование за глухите. В предишното видео ви разказахме, че в специалните училища трябва да има преподаване чрез жестов език. Всички учебни предмети да се преподават чрез жестов език, което води до задължително владеене на жестов… Read more »

Международната седмица на глухите

Международна седмица на Глухите важи само за глухите хора, а не за организации на и за глухите. Нека да се обединим всички глухи. Има разни организации,чиято целта е да се борят за доброто на глухите. А има война между тях. Спрете, тази седмица е на глухите. Има безплатен превоз с влак. И да дойдат провинциалисти… Read more »

Иван Буров интервюта Председател на СГБ – Николай Нинов

Иван Буров интервюта Председател на СГБ – Николай Нинов.

Определено… ( 6част )

Определено… ( 6част )

+ –

Режисьор : Иван Бургов Жестомимика : Ангел и Гошоп Официален сайт : www.vzaimno.com Държава : България Година : 2012 Времетраене : 19;50 Минути