Глухите

Latest
Most Viewed
Most Commented
2015 г. Топ 10 на Глухите видео – Toп 10 Новини видео

2015 г. Топ 10 на Глухите видео – Toп 10 Новини видео

ТОКШОУ, Интервю с Георги Димитров от София

ТОКШОУ, Интервю с Георги Димитров от София Молим, всички които могат и имат доброто човешко желание да помогнат според възможностите си да внесат някой лев в посочената банкова сметка към банка ДСК IBAN: BG76STSA 93000020945872 BIC STSABGSF ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

Определено… ( 11част )

Определено… ( 11част )

Интервю на Иван Бургов с Дойчин Загорски – управител на „Тих труд” ЕООД -Пловдив Жестов превод Елена Буцева

1.Какво представлява предприятието, с какво се занимава, колко души работят…. 2. Защо има такъв спад на броя работници? 3.Защо се руши общежитието? 4. Защо няма акт 15? 5. Какво трябва да направят общината и държавата за „Тих труд” и въобще за намаляване на безработицата сред тежкочуващите граждани?

Интервю на Иван Бургов с Любен Работов, лидер на БГБ

Интервю на Иван Бургов с Любен Работов, лидер на БГБ