Глухите

Latest
Most Viewed
Most Commented
Международната Седмица на Глухите – Първи ден

Международната Седмица на Глухите, се провежда от 18 до 24-и, 2017. Първи ден Идентифициране на глухите: Идентифициране на глухите хора, като хора принадлежащи към една културна и езикова общност, използващи езика на жестовете като свой майчин език или естествен език за общуване.

Международната седмица на глухите

Международна седмица на Глухите важи само за глухите хора, а не за организации на и за глухите. Нека да се обединим всички глухи. Има разни организации,чиято целта е да се борят за доброто на глухите. А има война между тях. Спрете, тази седмица е на глухите. Има безплатен превоз с влак. И да дойдат провинциалисти… Read more »

Определено… ( 11част )

Определено… ( 11част )

Определено… ( 10част )

Определено… ( 10част )

Определено… ( 9част )

Определено… ( 9част )