Глухите

Latest
Most Viewed
Most Commented
Познайте кой е глух?

Познайте кой е глух?

Какво иска Ашод за глухи хора?

Какво иска Ашод за глухи хора?

Международната Седмица на Глухите – Четвъртият ден

Четвъртият ден Билингвистичното образование подтиква всички заинтересовани страни да приемат необходимостта от билингвистично образование за глухите деца. То е важно, защото така глухите деца ще се развиват академично освен чрез българския език, така и чрез жестовия език. Билингвистичното образование е методика, разработена в Америка.Тя представлява социално-културен подход към нуждите на децата, използващ националния жестов език,… Read more »

Международната Седмица на Глухите – Трети ден

Трети ден Достъпност: Акцентира се върху това, че глухите хора имат нужда от достъп до публична информация и услуги чрез превод на езика на жестовете, поставяне на субтитри, и/или затворени надписи. Предоставянето и достъпа до езика на жестовете е ключов фактор за достъпа до публични услуги, като здравеопазване, услуги от службите по заетостта, службите за… Read more »

Международната Седмица на Глухите Втори ден

Втори ден Равно участие: Глухите хора имат нужда да имат равен достъп до участие в личен, публичен и политически аспект, както всички останали. Още повече, нужно е да се гарантира предоставянето на възможността на глухите хора да се ангажират с лидерски роли, така че самите те да могат да защитят правата си по подходящ начин… Read more »