Глухите

Latest
Most Viewed
Most Commented
ТОКЩОУ – Милена Гъркова-Калинова, Председателят на Национална Асоциация на преводачите на жестов език в България (НАПЖЕБ).

ТОКЩОУ – Милена Гъркова-Калинова, Председателят на Национална Асоциация на преводачите на жестов език в България (НАПЖЕБ).

Съдбата на нечуващо българче в Дания

А сега една история от сайта ВЗАИМНО КОМ, който реализираме съвместно със сдружението Медии с човешко лице. Негови герои са унижените и оскърбените, нечуващи и инвалиди. Историята е за Емил. Един датски младеж, който е нечуващ. Един ден той играе футбол, пада лошо, но в този момент край него минава мъж, който му помага и… Read more »

Комисия ТОЛЕК. Медицинско за МПС

Жалба До: Прецедателя на РУ – СГБ Гр. Пловдив От: Стефанка Зл. Георгиева гр. Варна ул. Петко Стайнов 1 Уважаеми Г-н Прецедателю,