Глухите

Latest
Most Viewed
Most Commented
Секретарката

Директор вика секретарката си и й съобщава: „Решил съм да отидем за седмица в чужбина.Приготвяй си багажа“.

Пътуване: 3964 км.

Пътуване: 3964 км.

Заслушай се: Всяка дума стига до теб

Заслушай се: Всяка дума стига до теб.

Определено… ( 5част )

Определено… ( 5част )

Раионна организация на глухите – Пловдив

Г Р А Ф И К А За провеждане на ГОДИШНО – ОТЧЕТНИ СЪБРАНИЯ за 2011г. на Териториалните организации на глухите в района на РО – Пловдив, които ще се проведат през м.февруари и м.март 2012г. №     Дата        Час               Т О            Преводач             Отг. РС 1.   07.02.       17.30 ч.        Север            … Read more »