Японски жестов език като учебен предмет: Поставяне на основите на жестовия език за всички Г-н Акира Морита (Япония)

Details

Японски жестов език като учебен предмет: Поставяне на основите на жестовия език за всички
Г-н Акира Морита (Япония)