Членовете на Управителния съвет – Пловдив 08.11.2014

Details

СЪСТАВА НА НОВИТЕ РЪКОВОДНИ ОРГАНИ ИЗБРАНИ ОТ СЪБРАНИЕТО НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА РО НА ГЛУХИТЕ В ПЛОВДИВ ПРОВЕДЕНО НА 08.11.2014 ГОДИНА Е СЛЕДНИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на Районния съвет:
1. Красимир Каменов Альов – висше образование, глух.

ЧЛЕНОВЕ:
2. Антоанета Петкова Кюлханска – полувисше образование, глуха.
3. Димитрия Кирова Мудева – средно-специално образование, глуха.
4. Любен Чавдаров Попов – средно образвание,глух.
5. Тилка Николова Кайрякова – висше образование , глуха
6. Фанка Божкова Владимирова – висше образование, глуха.
7. Христина Борисова Гъркова – средно образование, чуваща.
ПРЕДСЕДАТЕЛ на Районната контролна комисия:
1. Румен Стоянов Велков- висше образование, глух.

ЧЛЕНОВЕ:
2. Румяна Славчева Адамова – средно-специално, глуха.
3. Катрин Димитрова Хаджицинова- средно образование, в момента е 3-ти курс студентка, глуха.