Университета в Галоудет – единственият глух университет в света

Details

Университета в Галоудет – единственият глух университет в света