Турски учени създават „Говорещи Ръце“ за глухите

Details

Турски учен разработи чифт ръкавици за превод от Турски жестов език на говорим език. До сега прототипът може да конвертира 15 знаци в звуци. Има надежда, че ръкавиците ще имат капацитет да превеждат всичките близо 2000 думи в речника на турския жестов език, както и на техните местни вариации. В крайна сметка, английския и други жестов езици също биха могли да бъдат качени.Има около 500 хиляди глухи хора в Турция. На практика всички, те общуват с помощта на жестов език.