ТОКЩОУ – Милена Гъркова-Калинова, Председателят на Национална Асоциация на преводачите на жестов език в България (НАПЖЕБ).

Details

ТОКЩОУ – Милена Гъркова-Калинова, Председателят на Национална Асоциация на преводачите на жестов език в България (НАПЖЕБ).