Токшоу – Цветан Кунчев, Национална Асоциация на преводачите на жестов език в България (НАПЖЕБ)

Details

Токшоу – Цветан Кунчев, Национална Асоциация на преводачите на жестов език в България (НАПЖЕБ).