София е най-мръсната столица в Европа

Details

София е столицата с най-силно замърсен въздух в Европа.

България може да бъде глобена от ЕК заради това, че не е успяла да намали нивото на замърсяването.

Замърсяването на въздуха, предизвикано отчасти от старите коли и използването на дърва за огрев, може да предизвика респираторни проблеми и дори рак на белите дробове.

Замърсяването на въздуха предизвиква преждевременната смърт на около 400 000 души в Европа годишно. 40 милиона европейци все още са изложени на нива на прахови частици над позволените от европейското законодателство. Сред тях сме и ние.

Европейският парламент одобри в края на октомври въвеждането на пределни стойности на три основни вида замърсители на въздуха – серен диоксид, прахови частици и азотни оксиди.

Евродепутатите наложиха ограничения на емисиите, които трябва да бъдат постигнати до 2030 г.