Сляпо-глухите от Норвегия се справят много по-добре – достъп.

Details

Сляпо-глухите от Норвегия се справят много по-добре – достъп.