Слабочуващи

Details

Слабочуващи – хора, които определят себе си с достатъчно остатъчен слух, но имат нужда от допълнително увеличаване на звука или изясняване на речта или други начини за да чуят правилно.