Свидетели на Йехова – Началото

Details

Свидетели на Йехова (Jehovah’s Witnesses) е името на религиозно движение, основано през 1876 година в САЩ и придобило сегашното си име през 1931 година. Те са християни. Вярванията им се отличават от тези на всички други християнски деноминации – те не признават Троицата, разделението на свещеници и миряни и други, вярват че Бог има име – Йехова, а Исус Христос е Негов син, отричат и забраняват кръвопреливането и трансплантацията на органи, забраняват празнуване на рождени и именни дни.Към 1888 година 50 души започват да пропагандират целодневно организацията по домовете.

До 1909 година дейността става международна и централата на Дружеството е преместена в Бруклин, Ню Йорк, където се намира и до днес. Скоро след това започват да разпространяват проповеди и различни публикации чрез печатни медии. През 1912 година организацията започва заснемането на озвучения филм „Фотодрама за сътворението“.

През 1916 година Чарлс Тейз Ръсел умира и година по-късно е заменен от Джоузеф Ф. Ръдърфорд. Към Стражева кула излиза притурката The Golden Age (Златният век), по-късно преименувано на Пробудете се!. През 1931 година дружеството официално приема името Свидетели на Йехова. От 20–те години на 20–и век Свидетели на Йехова започват да излъчват свои радиоемисии на различни радиостанции, които към 1933 година достигат бройката 403.

Президентът на организацията Джоузеф Ф. Ръдърфорд умира през 1942 година и е заместен от Н. Х. Нор. През 1943 година дружеството основава мисионерското училище Библейско училище Гилеад на Дружество „Стражева кула“, учениците на което след завършване се изпращат вън от САЩ да проповядват. През 1977 година умира Н. Х. Нор, след което дружеството се управлява от членовете на Ръководното тяло, разделени в комитети и имащи дълъг опит в организационните дела.

Организацията на Свидетелите на Йехова е известна с евангелизаторската си проповедна дейност. По данни на самата организация, към 2010 г. по света има над 7,5 милиона активни Свидетели на Йехова.Регистрирани са в много държави от Европейския съюз, САЩ и други страни. По данни на Свидетели на Йехова под 1% от населението на САЩ, Бразилия, Мексико, Германия, Франция, Италия, Япония, Конго, Нигерия и Филипините са членове на организацията.

В миналото и днес Свидетели на Йехова получават забрани в много държави по целия свят да развиват дейност.

Забрана на дейността на Свидетели на Йехова

Поради принципите на Свидетели на Йехова да не изпълняват военна служба, да не почитат държавните символи и други в отделни периоди от съществуването си получават забрана да извършват дейност в редица държави.

През 1918 година литературата, разпространявана от Свидетели на Йехова, е забранена в Канада, а в периода 1941-1943 година членовете и са поставени извън закона. По време на Втората световна война Свидетели на Йехова са преследвани в САЩ, Австралия, Нацистка Германия, Великобритания и други европейски държави. Тоталитарните режими в Източна и Централна Европа, включително Испания, след Втората световна война също забраняват Свидетелите.

Днес Свидетели на Йехова са забранени в Китай, части на Африка, някои бивши Съветски републики, Сингапур и други. Опити за забраната на организацията има в Русия и други страни.