Раионна организация на глухите – Пловдив

Details

Г Р А Ф И К А

За провеждане на ГОДИШНО – ОТЧЕТНИ СЪБРАНИЯ за 2011г.

на Териториалните организации на глухите в района на РО – Пловдив,

които ще се проведат през м.февруари и м.март 2012г.

№     Дата        Час               Т О            Преводач             Отг. РС

1.   07.02.       17.30 ч.        Север             Хр. Гъркова       Кр. Альов
2.   14.02.       17.30 ч.        Център          Хр.Гъркова        Кр. Альов
3.   15.02.       13.00 ч.        Шивачи         Ел.Буцева        Ант.Кюлханска
Печ.опак.
4.   18.02.       11.00 ч.        Асеновград    М.Гъркова        Ив. Бургов
5.   21.02.       17.30 ч.        ЮГ                 Хр.Гъркова       К.Димитрова
6.   23.02.       17.30 ч.        Бояджии и  Обущар            Елена Буцева
7.   25.02.       11.00 ч.        Карлово          Сп.Джангоз.       Ив. Бургов
8.   06.03.       17.30 ч.        Тракия             М. Гъркова     Кр. Альов
9.   10.03.       11.00 ч.        Панагюрище    Сп.Джангоз.    Кр. Альов
10. 11.03.       11.00 ч.        Пазардж.         Сп.Джангоз.      Кр. Альов
11. 13.03.       17.30 ч.        Запад              Хр.Гъркова    Ант.Кюлханска
12. 15.03.       13.00 ч.        УГД                 Ел. Буцева       Б. Топчиева
13. 17.03.       11.00 ч.        Окръжна         Хр.Гъркова     Кр. Альов
14. 27.03.       11.00 ч.        Доспат            Сп.Джангоз.   Кр. Альов
15. 27.03.       17.30 ч.        Изток               Хр. Гъркова    Ант.Кюлханска
16. 28.03.       11.00 ч.        Девин             Сп.Джангоз.    Кр. Альов
17. 29.03.       11.00 ч.        Смолян           Сп. Джангоз.   Кр. Альов
18. 30.03.       11.00 ч.        Златоград        Сп.Джангоз.    Кр. Альов

ОРГ.СЕКРЕТАР:/п/Сп.Джангозов       ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/Кр. Альов