Предложение за проектозакон от БСП за жестовия език

Details

Темата, която ще изследваме днес е реформата, която БСП предложи миналата седмица.

Предстедател на БСП, чуващ, Георги Гьоков, констатира, че тяхната партия е предложила проектозакон за официализирането на българския жестов език.

Според него трябва да има национален регистър на преводачите.
Ще вземе данните от НАПЖЕБ.
Не иска да затруднява държавните институции и отговорността за регистъра ще бъде делегиран на НПО-та, като СГБ.

Г-н Георги Гьоков беше попитан каква е стратегията му за наемане на преводачи, понеже повечето са наети на друго място и имат друга работа.

Неговият отговор беше, че ще опита най-доброто, което може.
Желае всяко училище да приеме жестовия език за официален.
Този проект е разработван от последния парламент досега.

Ако предложението е прието, училищата ще са задължени да предоставят жестов превод за всеки глух ученик, независимо от това дали той е само един.
Желае жестовият език да бъде официално изучаван в учебните програми.
Смята, че законът ще задължи всички специалисти, които работят за глухите да научат езика.

Г-н Парапанов, чуващ, сподели, че като председател на организацията за сляпо-глухите, е щастлив от този закон.
Конвенцията за правата на хората с увреждания ще бъде възприета по-сериозно.

Беше попитан как смята на практика да предостави жестов превод за всички глухи.

Председателя подкрепя Скандинавския модел за предоставяне на жестов превод за всяко дете и смята, че същия модел може да бъде приложен и в България.
Смята, че промяната може да се случи, както е била в Норвегия, до 10 или 20 години.