Потвърдени случаи на коронавирус COVID-19 в България (1.04.2020 г.) ( 8:00 ч.)

Details

Потвърдени случаи на коронавирус COVID-19 в България (1.04.2020 г.) ( 8:00 ч.)