Повторен преглед на стандартите за жестовия език Д-р Кристиян Ратман (Германия) и Проф. Ронис Куадрос (Бразилия)

Details

Повторен преглед на стандартите за жестовия език
Д-р Кристиян Ратман (Германия) и Проф. Ронис Куадрос (Бразилия)