Относно Закон за българския жестов език 1

Details

Здравейте,
Преди няколко седмици ви информирахме, че голяма част от организациите на глухи са против проектозакона за български жестов език, качен за обществено обсъждане.
Бихме искали да ви представим малко по-задълбочена информация за какво става дума. Ние, глухите, разбира се, искаме да имаме признаване на закон за българския жестов език и признаване на правата на глухите хора чрез него, но качеството на документа, качен в момента за обществено обсъждане не отговаря на нашите искания.
Например, има един член, който казва, че българският жестов език позволява създаването комуникационни системи. Комуникационните системи са изкуствено създадени системи като например едновременното използване на говор и жест, и пантомимично представяне на жестове и т.н., но те не са жестов език. По този начин, обаче, се получава размиване на фокуса на бъдещия закон за българския жестов език. Стремим се към фокус единствено върху българския жестов език, който има свои собствени правила и граматика. Не трябва да се допускат изкуствено създадените комуникативни системи да бъдат част от закон за българския жестов език. Знаете, че преди две години МОН заедно с глухата общност приключиха първото научно изследване, което доказа, че българският жестов език е самостоятелен и естествен език. Той има своя собствена граматика и е изцяло различен и напълно отделен от българския словесен език.
Многократно се застъпвахме към колегите от МОН при изготвянето на текстовете, че трябва да се вземе предвид уникалността на българския жестов език и по никакъв начин не трябва да се допускат изкуствено създадени комуникационни системи да са част от самия закон, който да бъде изцяло с фокус върху жестовия език в естествената му форма.
В началото се споменава какви ще са предмета, принципите и целите на бъдещия закон за българския жестов език, които са добре написани,но има още какво да се подобри. Целите, обаче, изглеждат неясни и много общо написани. Заявяваме, че искаме да имаме повече конкретни цели за да може да има по-ясен фокус самия закон за българския жестов език.
Например, има общи текстове, касаещи въвеждането на българския жестов език в образованието, но не става ясно как и какво точно ще се направи. Ние, организациите на глухите хора, правим редовно срещи с дирекция „Приобщаващо образование“ към МОН както и други дирекции, които имат отношение към закона. Не става ясно в предложените текстове какво ще се случва в специалните училища за глухи деца и защо преподаването чрез българския жестов език не е застъпено. Например, ние, глухите хора си представяме, че в специализираните училища ще се преподава чрез жестов език по всички предмети. Чуващите хора от МОН, обаче, си представят, че след като се въведе закон за българския жестов език ще има единствено нов учебен предмет „Жестов език“, което обаче е крайно недостатъчно за едно специално училище за глухи ученици. Ние обаче, настояваме, за включване на образование чрез български жестов език за различните учебни предмети в специалните училища и ще се застъпваме да стане ясно чрез текстовете в проектозакона. И все пак трябва да бъде уважено правото на образование чрез българския жестов език. Продължаваме диалога в тази посока.
И така, обяснихме ви, че законът започва с предмет, принципи и цели. След което имаме отделни глави, свързани с образование, жестов превод и съвет на българския жестов език. Смятаме от името на организациите на глухите хора, че има още какво да се подобри. Например, знаете, че глухите, преводачите, учителите, чуващите деца на глухи родители всички взаимодействат по един или друг начин, но трябва да се знае кой е в центъра на глухата общност. Разбира се, че глухите хора, които са извор на жестовия език и от там се учат преводачи, учители и т.н. Трябва да се отстоява и уважена равнопоставеността на глухите хора, които като носители на българския жестов език са естествени водачи в процесите на работа с българския жестов език, неговото изследване, неговото съхраняване, разпространение и т.н. Защо глухите хора трябва да водят тези процеси – защото глухите познават най-добре своите потребности чрез техния житейски опит. В момента законопроектът изглежда като документ в полза на основно жестовите преводачи и учителите, но не и на глухите хора. В момента изглежда, че жестовите преводачи и учителите са в центъра, а глухите са в периферията. А е точно обратното, глухите трябва задължително да са в центъра защото те са извор на българския жестов език и култура на глухите хора, а жестовите преводачи и учители са в периферията и се учат от глухите лидери. Това е естествения начин по който да се да се изграждат партньорство в процесите на научно-изследователска дейност, образование и услуги за глухите хора. Глухите хора са водачи, всички останали са съмишленици и по този начин нещата могат да тръгнат в правилната за всички нас посока.
Това беше за днес. В следващото видео ще ви представим по-подробен преглед на глава „Въвеждане на българския жестов език в образованието“
Благодарим Ви!
#НищоЗаНасБезНас #ЖестовЕзик #ГлухиЛидери #Принципи #Цели #ЗаконЗаБългарскияЖестовЕзик