оглушал

Details

оглушал – това е термин за човек, който изведнъж губи слуха си.

Това се случва след заболяване или инцидент.

Понякога, хората описват себе си в тази група като хора със слухова загуба.