Няма място за децата

Details

Около 8,4 млн. сирийски деца – над 80 процента от населението на страната под 18 години – са били засегнати от конфликта пряко – чрез загуби на близки хора или лишения вътре в страната, или косвено, ставайки бежанци в съседни страни, се казва в доклад на Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ).

През петте години на гражданската война са се родили около 3,7 млн. сирийски деца, което е една трета от от всички сирийци под 18 г., и за тях целият им живот е преминал във война. 306 хиляди от тях са се родили като бежанци. „Те не познават друга действителност, освен насилие, лишения и неопределеност“.

„Насилието в Сирия стана нещо обичайно. То е проникнало в домовете, училищата, болниците, клиниките, парковете, на детските площадки и на местата за поклонение. Почти 7 млн. деца живеят в нищета, превърнала детството им в море от мъка по загубите на близки хора и лишения“.

Най-опасното място на света за децата е Сирия. Те не познават нищо друго, освен гонения и страх. Те живеят под бомбите и уличните престрелки.

1800 са децата на мигранти в България, за които е подадена молба за международна закрила.

От тях 1200 са регистрирани като непридружени. 1601 от децата са непълнолетни, а 215 са малолетни. Почти всички са момчета.

Съществен проблем е възможността децата да бъдат използвани от терористите.

Децата в Сирия преминават бойна подготовка и участват в сражения или изпълняват опасна работа по фронтовите линии – донасят оръжие и боеприпаси, стоят на блокпостове, оказват медицинска помощ и евакуират ранени.