Нова услуга за глухи и трудночуващи

Details

Услугата Видео Relay (VRS) е телекомуникационна услуга, която позволява на глухите , трудночуващите и хората с увреден говор да комуникират чрез видео телефони и други подобни технологии с чуващи в реално време чрез жестомимичния език.

Подобен видео превод, наречен Video Remote се осъществява чрез една различна организация, която често се нарича „Видео Тълкуване и Доставчик на услуги“ . VRS е нова форма на телекомуникационна услуга,която  в САЩ е започнала по-рано  – през 1974 г., използвайки по-проста видео технология известна най-вече Relay услуга.

VRS услуги са се превърнали вече в добре развита практика в САЩ. През първото десетилетие на века VRS бележи напредък само за няколко години. Все пак в повечето европейски страни все още липсва законодателство или финансиране на мащабни VR-услуги, както и предоставяне на необходимото телекомуникационно оборудване за глухи потребители. Германия и скандинавските страни са сред лидерите в това направление  в Европа.

http://www.thefullwiki.org/Video_Relay_Service