Николай Бозев, представи пред МКСГ делегатите в Ханти Мансийск, Русия

Details

На състоялия се в Ханти Мансийск редовен конгрес на Международния комитет за спорт на глухите (МКСГ), делегатът на Спортна федерация на глухите в България – Николай Бозев, представи пред делегатите заключителния доклад на Организационния комитет за провеждането на 22-те Летни Дефлимпикс – София 2013. Той разказа накратко как е протекла организацията на игрите и провеждането им за толкова кратък период.

Президентът на МКСГ – г-н Валери Рухледев изказа от името на Международния комитет за спорт на глухите и държавите, участвали на игрите огромна благодарност на България, която СПАСИ Дефлимпикс.

Благодарение на проведените в София игри, федерацията отчита по-голям интерес и внимание към спорта за глухите.

Г-н Бозев връчи на преезидента на МКСГ и първия отпечатан екземпляр от книгата с резултати от игрите, която по правилата следва да бъде изпратена на страните – участнички в игрите.