Националната асоциация на жестовите преводачи в България – 28.01.2017г., София

Details

1. Беше направен почит за Спаска Джангoзова на откриването на срещата.
2. Годишна среща на жестовите преводачи бе проведена в СГБ
3. Изборът на новото лого бе гласувано
4. Нов борд на управителен съвет бе гласуван, избирайки нов отговорник за международни отношения.

Пълният състав на УС на НАПЖЕБ от 5 члена:

отляво надясно: юристът Рая Иванова,

зам.председател и секретар: Светлозар Парапанов,

председател: Милена Гъркова-Калинова,

медии и комуникация: Цветан Кунчев

и финанси: Марина Пенева.