Международната Седмица на Глухите – Четвъртият ден

Details

Четвъртият ден

Билингвистичното образование подтиква всички заинтересовани страни да приемат необходимостта от билингвистично образование за глухите деца.
То е важно, защото така глухите деца ще се развиват академично освен чрез българския език, така и чрез жестовия език.
Билингвистичното образование е методика, разработена в Америка.Тя представлява социално-културен подход към нуждите на децата, използващ националния жестов език, отговарящ на страната, в който се преподава дадения предмет.
Правата за раждане се уповава на принципите на основното човешко право да се образоваш чрез езика, който ти е майчин.

В случая на глухите деца – това е жестовият език.
Ако е усвоен отрано, то дава възможност на глухите деца да имат пълен набор от комуникативни способности да общуват със свои глухи връстници, да се развият социално и когнитивно. Глухите деца имат нужда от достъп до жестовия език. Още от момента им на раждане.