Международната Седмица на Глухите – Трети ден

Details

Трети ден

Достъпност:

Акцентира се върху това, че глухите хора имат нужда от достъп до публична информация и услуги чрез превод на езика на жестовете, поставяне на субтитри, и/или затворени надписи.

Предоставянето и достъпа до езика на жестовете е ключов фактор за достъпа до публични услуги, като здравеопазване, услуги от службите по заетостта, службите за социални грижи или всякакви други правителствени служби.