Международната Седмица на Глухите – Първи ден

Details

Международната Седмица на Глухите, се провежда от 18 до 24-и, 2017.

Първи ден

Идентифициране на глухите: Идентифициране на глухите хора, като хора
принадлежащи към една културна и езикова общност, използващи езика на
жестовете като свой майчин език или естествен език за общуване.