Международната Седмица на Глухите Втори ден

Details

Втори ден

Равно участие:

Глухите хора имат нужда да имат равен достъп до участие в личен, публичен и политически аспект, както всички останали.

Още повече, нужно е да се гарантира предоставянето на възможността на глухите хора да се ангажират с лидерски роли, така че самите те да могат да защитят правата си по подходящ начин и да бъдат включени във всички процеси по вземане на решение, касаещи живота им.