Куба ще напечата банкноти от 200, 500 и 1000 песос

Details

Куба ще напечата банкноти от 200, 500 и 1000 песос, които ще започнат да циркулират през февруари – крачка напред към плана на правителството да премахне двувалутната си система.

Повечето кубинци получават заплати и плащат за стоки и услуги в местни песос, като едно песо струва около 4 щатски цента.

Туризмът, един от основните източници на чужда валута, работи с конвертируемо песо – специална валута, разменяща се приблизително за един щатски долар. Двойната валута позволява на Куба теоретично да прилага силно субсидирани цени в кубински песос и едновременно с това икономика, базирана на конвертируемото песо, където цените са съизмерими с тези в САЩ и някои европейски градове.

Но тази система доведе до икономически деформации и създаде нова класа привилегировани кубинци с достъп до конвертируеми песос. Кубинското правителство обяви през 2013 г., че ще премахне двойната валута, но не уточни кога ще стане това.

Това означава, че клиентите и бизнесите трябва да притежават по-голямо количество пари в брой, което е проблем, тъй като най-голямата банкнота от 100 песо струва около 4 щатски долара.