Крис Кинопик, президент и главен изпълнителен директор, CHS

Details

Моля представете се.

Здравейте, моето име е Крис Кинопик (Chris Kenopic). Аз съм президент и главен изпълнителен директор на КАНАДСКОТО ОЩЕСТВОТО НА ЧУВАЩИТЕ (CHS).

Кога сте роден в и къде? Разкажете ми малко повече за семейството си и в кое училище сте учил? Имате ли свое семейство?

Аз съм роден през 1966 г. в малко фермерско градче в Северно Онтарио. И двамата ми родители са трудно чуващи. Имам брат, който е глух, също като мен , и по-малка сестра, която е чуваща. Бях записан в училище за чуващи, където преживях много препятствия. Моята майка разбра, че то не беше подходящо за мен и ме записа в училище за глухи. След завършване на гимназията, аз следвах в Галоудет (Gallaudet) университет във Вашингтон и се дипломирах с бакалавърска степен по изкуство в комуникациите. След завършване на университета, аз се върнах у дома в Канада и се ожених. Съпругата ми е учителка в училище за глухи и ние имаме четири деца, две момчета и две момичета. Три от децата ми са чуващи и едно от момчетата е глухо. То също така е записано в училище за глухи.
Защо избрахте университета в  Галоудет (Gallaudet)? Защо не университет в Канада?

Защо отидох в  университета в  Галоудет (Gallaudet University) когато можех да отида в университет в Канада?

По това време правителството беше осигурило финансиране за глухи ученици, като им позволяваше да следват във всеки университет. Избрах Галоудет (Gallaudet) защото това ми даде възможност както за социално, така и за академично взаимодействие. Растейки, аз не бях напълно наясно какво представлява университета в Галоудет (Gallaudet University). Когато наближи дипломирането ми в гимназията, ние отидохме на училищна екскурзия  за да видим Галоудет (Gallaudet). Когато пристигнах в университета в  Галоудет (Gallaudet University), бях влюбен, виждайки глухите учители и ученици, както и много обществени лидери. Това наистина ме мотивира да отида там. Бях благодарен за дадената ми огромна възможност да уча толкова много. Аз вярвам, че ако не бях избрал университета в Галоудет (Gallaudet University) и вместо това да отиде в канадски университет, аз не мисля, че щях да постигне толкова много. Университетът в Галоудет (Gallaudet University) ми помогна да израсна и да се превърна в лидер.

Били ли сте били президент и главен изпълнителен директор за КАНАДСКОТО ОЩЕСТВОТО НА ЧУВАЩИТЕ (CHS) дълго време? Работили ли сте на друго място, преди да дойде в КАНАДСКОТО ОЩЕСТВОТО НА ЧУВАЩИТЕ (CHS)? Какви са настоящите Ви отговорности?

Аз съм бил на президент и главен изпълнителен директор на КАНАДЦКОТО ОЩЕСТВОТО НА ЧУВАЩИТЕ (CHS) в продължение на 4 години. Преди това, аз бях мениджър в един от регионалните офиси на КАНАДСКОТО ОЩЕСТВОТО НА ЧУВАЩИТЕ (CHS) в продължение на 7 години. Когато бившият президент и главен изпълнителен директор подаде оставка от поста, аз бях дал много за развитието на това дружество и реших да се кандидатирам. Бях избран като преминах през серия от интервюта преди да ми предложат позицията и наемат. Като президент и главен изпълнителен директор на КАНАДСКОТО ОЩЕСТВОТО НА ЧУВАЩИТЕ (CHS), моята роля е да се подобри достъпността за глухите и трудно чуващите хора в областта на висшето образование и по-добри възможности за заетост, наред с други въпроси . КАНАДСКОТО ОЩЕСТВОТО НА ЧУВАЩИТЕ (CHS) има 20 регионални офиса с 450 служители в Онтарио. Целта на дружеството е да се премахнат пречките за всички глухи хора, както и на тези с тежко увреден слух и на тези с определена загуба на слуха.

Дали всички служители в КАНАДСКОТО ОЩЕСТВОТО НА ЧУВАЩИТЕ (CHS) са чуващи? Всички те знаят ли езика на глухонемите?

Ние имаме широка гама от разнообразие на служителите в регионалните офиси на КАНАДСКОТО ОЩЕСТВОТО НА ЧУВАЩИТЕ (CHS), включително и в нашия главен офис. Те представляват смесица  от глухи , хора с тежко увреден слух и нормално чуващи служители. По-голямата част от тях владеят добре езика на глухонемите, а за останалите имаме на разположение преводачи на жестомимичен език, така че те всички могат да комуникират ефективно. Някои хора, с тежко увреден слух имат необходимост от използване на надписи на живо и ние имаме това разположение, така че те могат да участват пълноценно в общуването . Ние вярваме в пълния достъп, така че КАНАДСКОТО ОЩЕСТВОТО НА ЧУВАЩИТЕ (CHS) насърчава всички служители да знаят/да научат жестомимичния език, така че когато един глух клиент идва да няма никакви пречки при общуването си. Клиентите вече са преживели комуникационни бариери на други агенции и ние не искаме на КАНАДСКОТО ОЩЕСТВОТО НА ЧУВАЩИТЕ (CHS) да бъде едно от тях. Така че ние се насърчаваме и се застъпваме за пълен комуникационен достъп.

Има ли на КАНАДСКОТО ОЩЕСТВОТО НА ЧУВАЩИТЕ (CHS) има борд на директорите? Ако е така, колко са те? Дали те са глухи или нормално чуващи? Какви са техните отговорности?

КАНАДСКОТО ОЩЕСТВОТО НА ЧУВАЩИТЕ (CHS) има избран Съвет на директорите и като президент и главен изпълнителен директор. Отговорността е моя да комуникирам с членовете на Съвета на директорите и следвайте техните направления да се гарантира, че работата се върши добре. Има 17 членове на съвета на КАНАДСКОТО ОЩЕСТВОТО НА ЧУВАЩИТЕ (CHS), които са смесица от чуващи, глухи и тежко чуващи – без предимство – те всички са равни по брой . Отговорностите на членовете на Съвета на директорите е да се гарантира, че КАНАДСКОТО ОЩЕСТВОТО НА ЧУВАЩИТЕ (CHS) остава силно, за да следи за финансите и да планира за бъдещата стабилност. Ако има недостиг на финансиране, Съветът ще ми възложи задача да направя съкращения, подобряване на услугите и набирането на средства. Когато ходя на официални срещи, понякога член на Съвета идва с мен и това дава един много добър показател за държавните служители, че членовете на съвета подкрепят дейностите на КАНАДСКОТО ОЩЕСТВОТО НА ЧУВАЩИТЕ (CHS). Това е много важно, тъй като тя може да позволи на КАНАДСКОТО ОЩЕСТВОТО НА ЧУВАЩИТЕ (CHS) да осигурява допълнително финансиране и /или разширяване на съществуващи услуги.

Дали Вие и Съвета на директорите обменяте информация с общността на глухите?

Това е много важнозащото президента и главен изпълнителен директор, както и членовете на съвета на директорите споделят информация с глухите, с хората с тежко увреден слух и хората от нормално чуващата Общност, така че да са в течение на това, което се случва с КАНАДСКОТО ОЩЕСТВОТО НА ЧУВАЩИТЕ (CHS). Регулярно аз публикувам мои видеоклипове на жестомимичен език за отчитане какво се случва, с новостите и бъдещите насоки на дейността на КАНАДСКОТО ОЩЕСТВОТО НА ЧУВАЩИТЕ (CHS). Важно е всеки да бъде информиран текущо. Ние също имаме ежегодна среща за актуализиране на това, което се е случило през изминалата година, включително финанси, програми  и доклади за услугите. Ние не задържаме информация, тъй като е важно всичко да бъде прозрачно. Въпреки това когато става въпрос за моята ефективност на работата ми и дали съм била или не съм била ефективна в работата си , това се решава между членовете на борда на директорите и мен.

Има ли такси за членовете на КАНАДСКОТО ОЩЕСТВОТО НА ЧУВАЩИТЕ (CHS), използващи неговите услуги?

КАНАДСКОТО ОЩЕСТВОТО НА ЧУВАЩИТЕ (CHS) има членове, които плащат такса и такива, които не плащат такса. Има две категории . Едната от тях е платено членство, с ниска цена и срещу тази такса членът ще получи двумесечното списание „Vibe”, състояща се от доклади по програми и услуги, както и интересни статии. Всички членове също са поканени да участват в годишното общо събрание (AGM) където са насърчавани да задават въпроси и/или да направят/ препоръки. Тези, които не плащат членски внос са добре дошли да ползват услугите на КАНАДСКОТО ОЩЕСТВОТО НА ЧУВАЩИТЕ (CHS). Който не е член, не означава, че не може да има достъп до услуги по всяко време. В допълнение, ако някои купуват продукти или даряват пари, те също ще получават списанието „Vibe” . Единственото нещо за членовете, които не плащат такса е това, че не могат да гласуват на годишното общо събрание. Това е единствената разлика между двете категории .

Има ли КАНАДСКОТО ОЩЕСТВОТО НА ЧУВАЩИТЕ (CHS) правилник? Как човек може да бъде избран да бъде член на управителния съвет? Каква е процедурата?

КАНАДСКОТО ОЩЕСТВОТО НА ЧУВАЩИТЕ (CHS) има ли подзаконови нормативни актове, включително и за отговорностите на съвета на директорите за набиране на заинтересовани членове, независимо дали те са глухи или с увреден слух. Квалификациите които търсим са: лидерство; способност да се набират средства и да познават обществото Има процедури, които трябва да се следват когато се търсят нови членове, като например: разпространение на известия; канене членове на заседанията и провеждане на интервюта. Ние след това стесняваме избора си и представяме на съвета на директорите списък с потенциалните кандидати. На годишното общо събрание членове гласуват за одобряване на предложенията. Процесът е демократичен; ние не можем да отхвърлим заинтересовани членове, като всички са равни. Ако има някакви спорове, ние работим за решаването на проблемите. Това е ефективно и членовене се насърчават да не представляват само една група, а по скоро всички групи.

Какво става, ако член на съвета на директорите или друг член (членове) на общността не са съгласни? Как вие и/или на член на съвета на директорите се справя с това?

Членовете на съвета на директорите и други членове на срещи са насърчавани да дават своя принос; Въпреки това, понякога има разногласия. Вместо да прекратим членството на някой, ние работим с него индивидуално, да разберем какво мисли и да се опитваме да намерим решение на спора. Ако не е възможно да го разрешим бързо по време на голяма среща, ние го молим да го обсъдим друг път в по-тесен състав. Членовете обикновено се съгласяват и след това ние се срещаме за обсъждане на въпроса, стремейки се към постигане на решение. Може би разногласията са свързани с неразбирателство в комуникацията или недостатъчна заинтересованост на даден член. Най-важното е, че ние не ги отхвърли като членове. Най-важното е да бъдат изслушани.

Можете ли да ми кажете, кой контролира работата на президента и главния изпълнителен директор и кой е отговорен за това? Също така, може ли да ми кажете какъв е мандата на борда на директорите?

Като президент и главен изпълнителен директор на КАНАДСКОТО ОЩЕСТВОТО НА ЧУВАЩИТЕ (CHS), позицията ми зависи от това до колко ефективна съм в работата си. Членовете на борда на директорите следят представянето ми, като това включва набиране на средства и това да си добър лидер. Моята работа продължава, ако аз си върша добре работата, но ако не се събират средства и моето ръководство липсва, членовете на Съвета на директорите имат право да ме замени с нов президент и главен изпълнителен директор. Мандатността на членовете на Съвета на директорите е три години и ако те желаят могат да изкарат още 1 мандат. Въпреки това, съществуват политики, така че за следващ мандат определен член може да промени позицията си в Съвета на директорите. КАНАДСКОТО ОЩЕСТВОТО НА ЧУВАЩИТЕ (CHS) и съвета на директорите не искат да заменят всички съществуващи членове с нови членове на борда всеки път когато има нови избори, тъй като това ще доведе до твърде много нови и неопитни членове наведнъж. Ние желаем по-опитните членове на съвета на директорите да се слеят с по-новите членове, така че новите хора могат да се научат от обучените членове. Това позволява на членовете на съвета на директорите на КАНАДСКОТО ОЩЕСТВОТО НА ЧУВАЩИТЕ (CHS) за поддържане на корпоративната история и приемствеността и за подкрепа на дружеството текущи дейности .

Колко струва да бъдеш член на КАНАДСКОТО ОЩЕСТВОТО НА ЧУВАЩИТЕ (CHS)? Кой може да бъде член на съвета на директорите?

За да станеш член на КАНАДСКОТО ОЩЕСТВОТО НА ЧУВАЩИТЕ (CHS) годишната такса е 25.00 щатски долара, което е много добра сделка. Членството е отворено за всички в общността. Служители на КАНАДСКОТО ОЩЕСТВОТО НА ЧУВАЩИТЕ (CHS) могат да бъдат членове и те също могат да присъстват на годишните общи събрания, за да гласуват за предложенията. Единственото изключение е, че те не могат да бъдат членове на Борда на директорите защото това е конфликт на интереси. Ако те вече не са заети в КАНАДСКОТО ОЩЕСТВОТО НА ЧУВАЩИТЕ (CHS) и желаят да станат член на съвета на директорите, те могат след година или две.

Ако общността на глухите не е доволна от работата Ви като президент и главен изпълнителен директор на  КАНАДСКОТО ОЩЕСТВОТО НА ЧУВАЩИТЕ (CHS), те имат ли право да поискат оставката ви? Има ли процедура?

Като настоящ президент и главен изпълнителен директор на КАНАДСКОТО ОЩЕСТВОТО НА ЧУВАЩИТЕ (CHS), това е моя отговорност да управлявам дейността на КАНАДСКОТО ОЩЕСТВОТО НА ЧУВАЩИТЕ (CHS), както и на всички служители. Ако общността на глухите и трудно чуващи не са доволни от представянето ми, те могат да подадат жалба. Има процедури в политиките на КАНАДСКОТО ОЩЕСТВОТО НА ЧУВАЩИТЕ (CHS), които трябва да се следват. Подаването на жалба може да бъде направено в писмен вид или чрез видеозапис в „ASL” и след това да се представи в Съвета на директорите. Членовете на Съвета на директорите ще направят преглед на жалбите и ще определи дали те са фактически. Ако има множество жалби, членовете на Съвета на директорите ще ги обсъдят с мен за решаване на проблемите. Това може да стане чрез среща с общността на глухите, за да обсъдят как могат да бъдат решени проблемите, или среща с членовете на Съвета на директорите, за да обсъдим как и какво може да бъде решено. Ако членовете на Съвета на директорите или на обществото като цяло смятат, че проблема не е решен и че той е съществуващ и проблематичен, след това членовете на съвета могат да поискат оставката ми и да ме заменят с нов президент и главен изпълнителен директор.

Каква е ситуацията в  КАНАДСКОТО ОЩЕСТВОТО НА ЧУВАЩИТЕ (CHS) относно дискриминацията на работното място? Какво се прави, ако се установи, че е налице дискриминация?

Като президент и главен изпълнителен директор на КАНАДСКОТО ОЩЕСТВОТО НА ЧУВАЩИТЕ (CHS), това е моя отговорност за наблюдение. Също така директорите и мениджърите са отговорни и за това техният отдел работи ефективно. Членовете на Съвета на директорите са отговорни за осъществяване на надзор за гарантиране, че КАНАДСКОТО ОЩЕСТВОТО НА ЧУВАЩИТЕ (CHS) се представя добре. Всички служители в КАНАДСКОТО ОЩЕСТВОТО НА ЧУВАЩИТЕ (CHS), независимо дали те са глухи, трудно чуващи или нормално чуващи, всички те са третирани еднакво. Никой служител в КАНАДСКОТО ОЩЕСТВОТО НА ЧУВАЩИТЕ (CHS) не може да дискриминира друг служител или да го отчуждава . КАНАДСКОТО ОЩЕСТВОТО НА ЧУВАЩИТЕ (CHS) не толерира това поведение и такива служители ще бъдат наказани, както и спрямо политиката на човешките ресурси. Всички служители трябва да бъдат третирани еднакво и с уважение. Това важи както за мъжете, така и жените; те са равни и еднакви. Гей, лесбийка или хетеросексуален, всички те се считат за равни и еднакви. Ако един служител дискриминира друг служител, той ще бъде наказан веднага, или може да бъде помолен да напусне позицията. Така че отново, всеки е еднакво уважаван.

Защо канадското общество на трудно чуващите  се нарича КАНАДСКОТО ОЩЕСТВОТО НА „ЧУВАЩИТЕ „? Услугите са за глухи и хора с увреден слух.

Първоначално името е канадското общество за глухи и трудно чуващи  и след много години, то е променено на КАНАДСКОТО ОЩЕСТВОТО НА ЧУВАЩИТЕ (CHS). Причината за тази промяна е, защото ние обслужваме не само глухите клиенти, ние също така обслужваме много различни групи, с различни слухови загуби. Да, много членове на общността често се чудят защо CHS се нарича общество КАНАДСКОТО ОЩЕСТВОТО НА ЧУВАЩИТЕ (CHS) и искат да се промени името. Като настоящ президент и главен изпълнителен директор, това не е приоритет, за мен по-важно е да се съсредоточи върху достъпността, премахване на бариерите и да се гарантират услугите, които са в ход. КАНАДСКОТО ОЩЕСТВОТО НА ЧУВАЩИТЕ (CHS) има изобилие от информация на своята интернет страница, във списание Vibration (VIBE), и ASL видеоклипове, разпределени в провинцията. Ние насърчаваме всички да прочетете това, което е достъпно и да се превърнат в активни застъпници. Това не е наша лична отговорност да държим хората за ръце; ние предоставяме ресурси, за да ги подпомогнем при премахването на бариерите. Докато ние държим всеки да е информиран и да общуваме с правителствата, за да се гарантира, че пречките са отстранени, ние също очакваме общността като цяло, да се включи и застъпи за нашата дейност. Ние вярваме в споделянето на информация и когато общността участва с нас , работейки рамо до рамо, не само аз, като един лидер, но всички нас, които работят заедно, за да се отстранят бариерите.

Имате ли някакви финални коментари, които бихте искали да споделите?

Да. Както по-рано заявих, има изобилие от информация на уебсайта на КАНАДСКОТО ОЩЕСТВОТО НА ЧУВАЩИТЕ (CHS). Цялата тази информация е публична и достъпна на интернет страницата за да я видят всички. Членовете на Съвета на директорите не държат информацията скрита. Ако сте любопитни за това как на КАНАДСКОТО ОЩЕСТВОТО НА ЧУВАЩИТЕ (CHS) се финансира и от къде идват парите, тази информация е на разположение и на нашия сайт. По-голямата част от нашите средства идват от правителството, макар и не достатъчно, като ние се надяваме да се повиши още. Ние осъществяваме дейности за набиране на средства за осъществяване на проекти. Налице са също членове и семейства – членове, които обичат това, което прави КАНАДСКОТО ОЩЕСТВОТО НА ЧУВАЩИТЕ (CHS), които биха били склонни да дарят. Всичко това е показано във финансовия отчет, който очертава от къде идват парите и как се разпределят. Финансовият отчет държи сметка за всяка стотинка, няма приплъзване или място за грешки. Всяка година идва външен одитор, за да провери старателно финансовия отчет. Ако те намерят нищо нередно в това, ще се разследва допълнително, преди официално да се подпише според закона.

Благодаря Ви, Крис Кинопик (Chris Kenopic), президент и главен изпълнителен директор на КАНАДСКОТО ОЩЕСТВОТО НА ЧУВАЩИТЕ (CHS). Благодаря Ви за полезното интервю, както и за отделеното време от натоварения си график, за да споделите с други глухи и трудно чуващи потребители.

Както можете да видите, КАНАДСКОТО ОЩЕСТВОТО НА ЧУВАЩИТЕ (CHS), насърчава равен достъп и уважава различните общности. То полага всички възможни усилия, за да служи на глухите и хората с увреден слух, като работи с тях и чрез обмен на цялата информация. Те приветстват обратната връзка и работят за постигане на целта за премахване на пречките!