Комисия ТОЛЕК. Медицинско за МПС

Details

Жалба

До: Прецедателя на РУ – СГБ

Гр. Пловдив

От: Стефанка Зл. Георгиева

гр. Варна ул. Петко Стайнов 1

Уважаеми Г-н Прецедателю,Уважаема Г-жо Главен Секретар,

Аз съм член на РУ – СГБ Варна, но нскам да ви уведомя, че на

територията на вашето Регионално Управление,

се случват крайно не допостимиетично – морални нередеци

между Пациент – Лекар, по точно в Многопрофилна

Транспортна Болница

Гр. Пловдив

Място където се извършват прегледи за притежатели на

ТЕЛК, пред комисия на ТОЛЕК за издаване на удостоверение за МПС.

Сблъсках се с недопостимо не-коректното, не-моралното,

дискриминационно – лошо отношение към мен на

28 Януари 2013 г. във връзка с моето посещение за преглед

до комисията на ТОЛЕК.

Информирана съм, че в не-отдавнашното минало вие сте

запознати добре с действията на тази комисия, действаща

на ваша територия, и сте взели мерки.

Въпреки това няма резултати който да са на лице след МОЯ скорошен случей.

Към това уведомление съм прикачила Жалба до Директора

на Многопрофилна Транспортна Болница Гр. Пловдив,

с надеждата че ще бъде отбелазано с нужното внимание

от тази Държавна Инстанция, и такива случеий като моя ще се

сведът до минимум, или дори не биха съществували повече в Пловдив.

Благодарим за Вниманието.

С Уважение: Стефанка Георгиева

http://parliament.europe.bg/bg/index.php?id=21878&category=394

http://www.news4000.bg/article-365

http://www.factor-news.net/index_.php?cm=2&ct=62&id=19258

http://potv.eu/91525.html

http://www.factor-news.net/index_.php?cm=11&id=19200

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=141105

http://www.enp.bg/index.php/deinost/%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8-2009/1723–––––v15-1723.html