Как се осмеляваш, Председателю?

Details

Председателят на СГБ пише във вестник „тишина“ на 28 февруари:

„… поне малък проблясък в съзнанието им ще се появи..“
„Не, не стана…“
„…липса на грамотност и култура…“
„… за да манипулират наивните…“
„… шизофренично настроена група от хора…“
Това са определения, неподходящи за председател – той определя глухите хора с епитети, далеч от възпитанието и уважението.
Председателят на Съюза на глухите трябва да представлява сдружението, но и да поддържа хората му професионално.
А сега – какво?
Същите тези хора искат да ни реформират…
Нашият 80-годишен Съюз на глухите иска да ни реформира…
Г-н Васил Панев трябва да направи нещо достойно. Например – да се пенсионира.
Моля, направете път за нови хора със свежи идеи!