Как да направим икономия на ток

Details

1.Лампа

2.Готвя

3.Бойлер

4.Печка

5.Сметка

6.Протест