История за създаването на Българския жестов речник

Details

История за създаването на Българския жестов речник.