Интервю с Deaf TV Show – Ali Aksu

Details

Интервю с Deaf TV Show – Ali Aksu. Букурѐщ е столицата на Румъния.