Интервю с технически директор на ICSD г-н Григор Григорян

Details

Интервю с технически директор на Международния комитет на спорта за глухите (ICSD) г-н Григор Григорян

Искам да ви представя господин Григор Григорян от Армения – Технически директор по борба в Международния спортен комитет за глухи (МСКГ)=(ICSD TD).

Г-н Григорян, от 3 до 8 септември България е домакин на 3-то Световно първенство по борба за глухи.

-Най-напред искам да благодаря,че ме поканихте да поговорим. Не за първи път идвам в България, където са се провеждали много международни първенства по борба. Организацията както винаги така и сега е на високо ниво и това е благодарение на добре свършената предварителна работа на СФГБ.

По подадени протести от страна на треньори на различни държави е било проведено контролно аудиологично изследване на състезатели, посочени от техническия делегат по борба на Международния комитет за спорт на глухи (МКСГ) г-н Григор Григорян и делегатите на ФИЛА, г-жа Родика Якши и г-н Бруджински. Аудиометричните изследвания са се провели в присъствието на техническия делегат по борба г-н Грегорян и г-жа Жизлин Фисет, представител на МКСГ, които преди да вземат решение по казуса са се консултирали с централата на Международния комитет за спорт на глухи.

Спортната федерация на глухите в България е предоставила единствено транспорт и придружител – преводач от хотела до мястото на аудиометрията – Клиника по УНГ в МБАЛ „Царица Йоана” и кабинета по УНГ в болница „Света София”. Всички аудиограми се съхраняват в техническия делегат по борба г-н Григорян в МКСГ.

http://www.armenica.info/

http://www.armdeafsport.armenica.info/eng/bagin.htm