Изявление за достъпна комуникация за глухите и слабочуващите хора по време на пандемията от COVID-19.

Details

Нa вашето внимание информация от Световната федерация на глухите

Изявление за достъпна комуникация за глухите и слабочуващите хора по време на пандемията от COVID-19

Пандемията от COVID-19 е довела до решения за здравето и защитата, които са имали значително въздействие върху живота на хората, особено върху глухите и слабочуващите хора.

Маските и социалното дистанциране са две често използвани начина за защита, които, обаче, могат да създадат бариери за глухите и слабочуващите хора. Глухите и слабочуващите хора разчитат силно на изражението на лицето, четене по устни и други визуални данни, за да подобряват степента на разбиране.

Молим държавните служители, частния бизнес, неправителствените организации, културните, образователните, публичните и социалните институции да разгледат следните препоръки в отговорите си на пандемията от COVID-19:

  1. Да се наложи използването на ясни, прозрачни маски за лице и щитове за всички работници, които често общуват с обществеността.
  2. Предоставяне на основна информация в текстов формат в публични пространства, включително опции за достъп до информация на националните жестови езици.
  3. Използване на приложения за говор в текст, за да се улеснява комуникацията за индивидуални разговори.
  4. Приемане на положително отношение към общуването. Всеки може да се възползва от носенето на прозрачни маски за лице и предоставянето на ясна визуална информация, тъй като това намалява общия потенциал за недоразумения за всички. Ясната комуникация и ясната употреба на език изискват креативност и добра воля от всеки. Нека заедно да се справим с тези предизвикателни времена!

Източник: Август 2020. Изявление за достъпна комуникация за глухите и слабочуващите хора по време на пандемията от COVID-19. 31 Август 2020.

http://wfdeaf.org/

Leave a Reply

  • (will not be published)