Изслушване срещу Глух

Details

Доминантен парадигма  “Слуховизация” парадигма             Алтернатива парадигма  Глухите хора“ парадигма

инвалиди , хора с увреждания  – културен и лингвистичен малцинство

увреден слух – Глух и Трудночуващ

глух – Глух

глухота – Глухите хора

глухите – Глухите хора или граждани

глухоням – Глух

езикови проблеми и т.н. – България жестов език

трудно в комуникацията – комуникационни разлики

“подготовка за света на слуха” – Звукизъм

масовите училища – Глухи училища

“да отговори на потребностите на индивида“ – билингвизъм/двукултурния