Здравейте приятели на ВЗАИМНО

Details

Моля за внимание. Предвид възникналата ситуация искам да ви уверя, че моето предаване не е политическо.

Ние искаме за направим едно независимо шоу.

Не съм провокатор. Ние даваме думата на всеки, който иска да изкаже лично мнение.Всеки има право на позиция. Такива са правилата на свободното слово.

“ЖМЕ” е без глас и без цензура.

Затова ви моля да не воюваме.

Нека да мислим и работим за бъдещето на глухите, да им помагаме да живеят по-добре.

Който има мнение – каквото и да то, който има добри идеи – нека да ми се обади, за да говорим за положителните и негативните неща, които са около нас.

Да си пожелаем успех.

ВЗАИМНО ви очаква.

ДИСКРИМИНАНАЦИЯ В СГБ – БЕЗ ЦЕНЗУРА
1. Какво означава това?
2. Как регират в Общината?
3. Какво представлява Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания?
4. Законен ли уставът на СГБ?
5. Какво е EUDY? A EUD?
6. Каква е ползата от двата лева членски внос?
7. От какъв устав имаме нужда?
8. Какво трябва да се промени?
9. Кой устав е законен?
10. Каква е ползата от телефон 112 и какво трябва да се промени – за да стане като в Европа.
11. Какво предлагаме:

  • за жестомимичните услуги
  • за шофьорските курсове
  • за изпълнение на конвенцията на ООН
  • за телефон 112

12. Очакваме предложения и мнения във ВЗАИМНО
Ирена Папазова   email: bellissimamora@abv.bg

Leave a Reply

  • (will not be published)