Звукизъм

Details

Звукизъм? го обясниш?

Знаеш ли това е, когато видиш как чуващите хора те гледат и подчертават, че си глух. Те все едно казват: „Съжалявам, че не чуваш, не можеш да говориш и не си интелигентен.“

И онези глухи хора, които могат да говорят, в някаква степен да чуват и са интелигентни, гледат отвисоко на останалите нечуващи.

Това е високомерно отношение към другите.

Проблемът е в чуващите и глухите, които ни гледат отвисоко. О, да, има глухи хора, които могат да изказват мнението си, или се изразяват добре, представят се като интелигентни, и се държат арогантно към другите, мислейки ги за необразовани.

Това е толкова погрешно! Това е неприемливо! Това е звукизъм. Нека да го подчертая, техен Звукизъм!

Важно е да се разбере, че ако си потиснат заради това, че не чуваш, това е звукизъм. Глухите не могат да работят, понеже не чуват? Глухите не могат да четат по устните? Това е звукизъм!

Лидерите на общностите на глухите, които показват, че са умни и могат да се изказват добре, отблъскват нечуващите – това е звукизъм!

Това, което наистина е важно, всички хора с глухите да могат да работят, както и да използват жестов език за общуването.

Нагласата «той не може» е звукизъм! Кой има право да съди, дали можеш или не? Това е неприемливо!

Единомислие – Еднаквост във възгледи и мислене.

Солидарност – В областта на социологията и политиката, солидарността е чувство на единство, което се основава на общност на интереси, цели или предпочитания сред хората.

Решението е взето в знак на солидарност с опасенията, притеснения и недоволство творческите гилдии на избори на Съюза на глухите в България.
Глухите може! Глухите може! Глухите може!

Глухите сега! Глухите сега! Глухите СЕГА!