За годишното-отчетно събрание за 2012г. в Панагюрище и Пазарджик

Details

На 16 март и 17 март 2013 се проведе отчетното събрание на Районния съвет на Съюза на глухите в Панагюрище и Пазарджик.

Там бяха Спаска Джангозова и Иван Бургов.